Föreläsningar

Fritidspedagogiken lever

2016-05-04
Nätverket för fritidspedagogik iABI-län ordnade för fjärde året ett halvdagsseminarium under rubriken Fritidspedagogiken lever!
- Konferensen öppnas
- Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand
- Bengt Thorngren, Skolverket, om fritidshemmen om Lgr-11.
Taggar fritidshem