Föreläsningar

Eva-Lis Sirén inleder Lärardagarna 2012

2012-06-19
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén bjöd på flera lärarminnen under sitt inledningstal på Lärardagarna som, förstås, handlade en hel del om temat ”Lust och leda”. Hon konstaterar att det finns flera exempel på vad som kan leda till leda, som de senaste årens ökade dokumentationskrav med IUP, åtgärdsprogram, nationella prov, skriftliga omdömen och så vidare. Då är det viktigt att tillsammans med kollegorna diskutera och sätta ljuset på elevernas lärande, säger Eva-Lis Sirén.
Hon kommenterar också kort den pågående avtalsrörelsen.

http://larardagarna.se
http://lararforbundet.se/avtal2012
http://lararforbundet.se/efterlysning