Kongress 2018

En stolt profession

2018-01-15
Lärarförbundets styrelse har arbetat fram förslag till kongressbeslut som och som nu går ut på remiss till avdelningarna.
Följ resan mot kongressen 2018 på lararforbundet.se/kongress
Taggar kongress 2018