Föreläsningar

Efva Lilja: Förstår du vad jag inte säger?

2012-06-20
- Jag kommer att prata mycket om lust, men också om rädslor och nojor, säger Efva Lilja, koreograf, professor i koreografi och rektor vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm när hon inleder sin föreläsning.- Jag har jobbat på högstadiet, där ställs allt på sin spets: ifrågasättande, provokation, varför finns jag, varför lever jag och ”jag ska aldrig bli som du”. För att utvecklas utöver det förväntade måste vi ge plats år det irrationella..- Det gäller att ta sig tid och se förbi det som framstår som uppenbart. Efva Lilja talar också om vad vi uttrycker med våra kroppar och att det för lärare som för alla andra betyder mycket vad vi säger utan ord. Hon resonerar en del kring tid, som ju många av oss inte anser oss ha tillräckligt av för att tänka nytt och göra annorlunda. Men enligt Efva Lilja kan man påverka genom att begränsa det man gör eller utveckla sina arbetsmetoder. - I ett ledarskap måste vi bända loss det som konserverar och väcka tilltro till intuition, känsla nyfikenhet som drivkraft. Vi dör utan det. Efva Lilja är en stark och säregen röst i samtidskonsten som uttrycker sig genom föreställningar, föreläsningar, böcker, filmer och utställningar. Hennes verk är djupt personligt präglade och uppskattas runt om i världen. Med stark formkänsla och övertygande dramatik, visar hon vägen mot helt nya upplevelser av det fantastiskt märkliga i att vara människa. I föreläsningen tar hon med publiken på en märklig upplevelse och utmanar genom att röra sig mellan det publika, det privata och det offentliga rummet, mellan det rationella och det irrationella. Allt för att illustrera det mänskliga förhållningssättet till konsten.