Nyheter

Digitaliseringskommissionen om skolans digitalisering

2013-07-02
Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen och professor i människa-datorinteraktion vid KTH. Kommissionens uppdrag är att ta fram konkreta förslag till regeringen för att Sverige ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjlighet. Men hur ligger skolan till?