Nyheter

Demokratiarbete med förskolans yngsta barn

2015-10-27
Johanna Appelqvist och Helena Marken är förskollärare och 2015 års Ulla Britta Bruun-stipendiater. De berättar om sitt arbete med demokratifrågor i de yngsta åldrarna. 

Läs mer om Ulla-Britta Bruuns stipendium.