Kongress 2014

Beslut om budget, stadgar, verksamhetsinriktning, valberedning

2014-11-20
Kongressen beslutade den 14 november 2014 om Lärarförbundets budget, stadgar och verksamhetsinriktning för perioden 2015-2018. Här kan du se hela beslutsprocessen.

Se även redaktionskommittéernas förslag till, budget, stadgar och verksamhetsinriktning, som kan skilja sig jämfört med det klubbade beslutet

Se även förbundsstyrelsens föredragning om budget, stadgar och verksamhetsinriktning
Taggar kongress