Valkampanj: Skolan först!

Bertil Östberg (FP) om skolfrågor i valet

2014-03-18
- Det allra viktigaste är att öka läraryrkets attraktivitet, se till att fler söker in till lärarutbildningen och att fler lärare får möjligheten att fortbilda sig, säger Bertil Östberg, statssekreterare hos Jan Björklund, utbildningsdepartementet. 

Läs mer om kampanjen: http://lararforbundet.se/skolanforst