Valkampanj: Skolan först!

Bästa skolkommun 2014 - Intervju, Anders Wallner (MP)

2014-09-10
Den 2 september i år utsåg Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun för fjortonde gången. Rankningen bygger på 14 olika kriterier. Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Intervju med Anders Wallner (MP), partisekreterare

Läs mer på lararforbundet.se/bastaskolkommun
Lärarförbundets valkampanj Skolan först: lararforbundet.se/skolanförst