Föreläsningar

Bästa skolkommun 2012 - Panel

2012-11-15
Lunchseminarium vid Bästa skolkommun 2012. Temat är: Framtidens skola byggs av framtidens lärare

Medverkande: Fredrik Svensson, Rektorsakademien Utveckling, moderator, Tomas Tobé (M) ordförande Riksdagens utbildningsutskott, Janna Scheéle, lärarcoach Stockholms stad, Anders Runnquist, chef forskning och utveckling Vittraskolorna och Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet.