Föreläsningar

Att blogga med elever

2012-02-14
Hur skapas ett lärande via bloggen? Hur kan lärare arbeta med bloggar i undervisningen? Kristina Alexanderson, projektledare för Webbstjärnan, berättar om hur hon som lärare arbetade med bloggar i sin undervisning. Hur Internet som verktyg ger möjligheter att använda flera medier för att presentera skolarbetet, lära sig källkritik och upphovsrätt. Föreläsningen är en inspelning från Lärarkvällen den 14 februari 2012.

http://www.lararforbundet.se/lararkvallarna