Valkampanj: Skolan först!

Åsa Romson (MP) om skolfrågor i valet

2014-03-06
Valkampanjen Skolan först! har dragit igång.

-Elevernas tid med lärarna är det viktigaste att fokusera på. Rensa i skolans uppgifter så att lärare får vara lärare, säger Åsa Romson, Miljöpartiets språkrör.

Läs mer om kampanjen: http://lararforbundet.se/skolanforst