Nyheter

Arbetsmiljön - det största hindret till bättre skolresultat?

2017-07-06
Under Almedalen 2017 höll vi i ett seminarium om hur elever och lärares arbetsmiljö påverkar hur det går i skolan. Sedan tidigare vet vi att det finns en koppling mellan lärares sjuktal och elevernas resultat. Vår undersökning tillsammans med Sveriges Elevkårer kan även bekräfta att elevers kunskapsresultat blir bra när lärare har en god arbetsmiljö och sjunker om arbetsmiljön brister.  Hur ska vi förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen och stressen så att eleverna kan prestera bättre?

Medverkande: 

  • Lina Hultqvist, Ordförande, Sveriges Elevkårer
  • Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet
  • Ida Strutt, Moderator, Lärarförbundet
  • Johan Ernestam, Utredare, Lärarförbundet
  • Helene Odenjung, Kommunalråd Göteborgs stad, Liberalerna
  • Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Ordförande, Lärarförbundet Skolledare
  • Erik Hallsenius, Arbetsmiljöexpert, OFR
  • Christine Kastner Johnson, Utvecklingschef för gymnasieskolor, Academedia