Nyheter

Anna Karlefjärd om Lärarkvällarna

2012-09-07
Anna Karlefjärd, gymnnasielektor med särskilt ansvar för betyg och bedömning i Åmåls kommun, projektledare på Karlstad universitet samt kontinuerligt anlitad av Skolverket, föreläser på Lärarkvällarna om betyg- och bedömningsfrågor utifrån skolans nya styrdokument (LGR11 och Gy11). Föreläsningen äger rum den 2 oktober i Helsingborg och den 11 oktober i Örebro.

http://www.lararforbundet.se/lararkvallarna