Föreläsningar

Ann-Marie Körling: Pedagogiskt samarbete – det utvidgade lärarkollegiet

2012-06-20
Ann-Marie Körling, (@Korlingsord på Twitter), lärare, författare och bloggare, talar om vikten av hitta lust och bli en bättre lärare genom pedagogiskt samarbete. Samarbetet behöver inte begränsas till kollegorna på arbetsplatsen utan kan sträcka sig långt utanför. Ann-Marie Körling har myntat begreppet "Det utvidgade lärarkollegiet". Under seminariet förklarar hon varför pedagogiskt samarbete är så viktigt.