Föreläsningar

Vad kan vi lära av historien – en sagolik skola, då och nu

2017-11-08
Panelsamtal med Sara Backman Prytz och Karin Berg om skolan förr, nu och framåt.

Samtalsledare: Eva-Lis Sirén
Samtalet hölls i Lärarförbundets mötesplats på Bokmässan 2017 i samarbete med Lärarstiftelsen.