Live

Skolledarkonvent 2016

2016-03-07
Välkommen till Skolledarkonventet 2016. I år är temat Demokrati i skolan och skolan i demokratin. Välkomna till ett späckat och spännande program med Anna-Lena Lodenius som moderator.