Live

Lärarkvällarna: Lärande och inflytande på riktigt

2015-10-02

Föreläsare: Christer Ferm, utvecklingschef och lärare och rektor från Mölndals kommun.
I Göteborg medverkar: Per Skoglund, forsknings- och utvecklingsansvarig SPSM
I Stockholm medverkar: Glenn Hultman, professor Linköpings universitet

I Mölndals kommun pågår ett unikt samarbete mellan skolor, Skolverket och forskare för att alla barn och elever ska kunna mötas av en meningsfull, likvärdig och tillgänglig lärmiljö.

Projektet kopplas till den vidareutvecklade och vassa utvecklingsplan som skolförvaltningen håller på och ta fram.