Föreläsningar

Hjärna, gener och jävlar anamma!

2016-10-26
Ett samtal med Torkel Klingberg som inblickar i ny forskning om barns lärande och motivation. Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet.
Samtalsledare: Nina Västerbro 

Föreläsningen gjorde på Pedagogikscenen under Bokmässan 2016. Med Pedagogikscenen skapade Lärarförbundet, Natur & Kultur och Lärarförlaget en mötesplats för författarsamtal om pedagogik och utbildning i skola och förskola, med en aktuell bok i fokus.